قرآن  رهنما

قرآن رهنما

By Vahid Reza Rahnama

  • Category: Islam, Books, Religion & Spirituality
  • Type: ebook
  • Release Date: 2014-01-19
  • File Size: 10.79MB
  • Author: Vahid Reza Rahnama
  • App Ratings: 5/5 (8 App Reviews)

Score Ratings: 5
5
Based on 8 App Reviews
The file download will begin after you complete the Free Registration
Downloader's Terms of Service | DMCA

قرآن رهنما Details

كتاب الكترونيكي پيوست، شرح منظوم آیات قران مجید (بدون تفسیر) در قالب ۱۶۵۰۰ بیت شعر فارسی می باشد. نهایت سعی و تلاش به عمل آمده تا ضمن این که نکته ای اضافه و کم درج نگردد، بیان مطلب ساده و روان باشد. مخاطب خاصِ این مجموعه، علاقمندان به اشعار فارسی می باشند. توصیه می گردد هنگام مطالعه اشعار، آیه ی ذیربط نیز قرائت و درباره آن تفکر به عمل آید(...افلا تعقلون). امید است برای استفاده کنندگان مفید به فایده باشد
"آب دریا را اگر نتوان کشید    پس به قدر تشنگی باید چشید"


وحید رضا رهنما


Quran Majid - Ba Sharhe Manzoome Ayat

Quran Majeed with Persian Poetic Translation of Each Verse

Reviews                                                                         Add a Review